voor bedrijven e.a.

Op Vrijdag 8 Juni zijn wij uitgenodigd door de Sociale Verzekerings Bank om 3 bedrijfsworkshops te geven voor het personeel van SVB. Een unieke en fijne gelegenheid om deze stress reducerende methode te introduceren op de werkvloer.
Er zijn verbluffende resultaten gemeten na het beoefenen van Hart Focus.    Bij een groep gestresste managers, waarvan 47 procent aangaf last te hebben van
    hartkloppingen, nam dit na zes weken  van Hart Focus oefeningen tot 30 procent af.
   - Symptomen van fysieke spanning daalden van 41 naar 6 procent,
   - Slapeloosheid van 34 naar 6 procent,
   - Uitputtingsverschijnselen van 50 naar 12 procent
   - Pijn en steken van 30 naar 6 procent.

   Niet alleen fysiek, maar ook psychisch had de methode een enorm effect:                                                      
   - het percentage managers dat aangaf meestal gespannen te zijn, daalde van 33 naar 5 procent,
   - gevoelens van ontevredenheid daalden van 30 tot 9 procent
   - gevoelens van  boosheid van 20 naar 8 procent.


*

6 mei Hart Focus workshop voor het Centrum voor Zelfbezinning

Zondagochtend 6 Mei geven we een Hart Focus workshop voor
het Centrum voor Zelfbezinning, op het Landgoed in Leusden
Het thema is: leven zonder routplanner,
Deze Hart Focus workshop met live cello muziek heeft de titel :
"Je hart als Tom Tom"
We hebben er zin in en verheugen ons op een mooie ochtend!


In de avond zijn we weer thuis in Den Haag in de refter van de Barth Kapel
van 19.30 - 22.15 u. met een nieuwe workshop!
Fijn als je komt en jezelf deze ervaring gunt!*


 De weg van het hart in Centrum Djoj Rotterdam
op 26/10, 23/11 en 11/1
Training Hart Focus  / Hartcoherentie met live cello muziek.

 Door Ingrid La Haye, gediplomeerd Heart-Q Trainer
 & Wouter Mijnders, musicus en Hart Focus practitioner

Ervaar wat het is om echt emotioneel en fysiek in balans te zijn, met je hart in de hoofdrol.

   

De training bestaat uit 3 delen.

In deel 1, op vrijdagavond 26/10, van 20.00 - 22.15 uur, leer je de specifieke bewegings- ademhalings- en hartcoherentie oefeningen.
De oefeningen worden ondersteund met live cello muziek, het hart instrument bij uitstek, door cellist Wouter Mijnders.
Je zult de tools meekrijgen om er zelf thuis mee aan de slag te gaan. De workshop in inclusief Heart Focus Melody CD en handout.
Door  minimaal 3 x 3 minuten per dag = 1 uur per week, deze oefeningen te doen, zijn zelfs al na 1 week verbluffende resultaten gemeten.


In deel 2, op vrijdagavond 23/11, gaan we ons verder verdiepen in de Hart Focus en het leren toe te passen in verschillende situaties.
Je zult gaan ervaren dat de magnetische energie van het hart 5000 x groter is dan die van het brein.
Wij hebben meer scheppingskracht vanuit ons hart dan vanuit welk ander deel van ons lichaam, of van uit welke activiteit dan ook.
Je zult leren moeilijke situaties met gemak tegemoet te treden, en je scheppingskracht gaan gebruiken om je leven vorm te geven.


In deel 3, op vrijdagavond 11/1 2013, gaan we lastige situaties die ons blijven achtervolgen of waar we maar niet los van komen, leren los te laten met behulp van Hart Focus.
Je zult gaan ervaren wat een krachtig middel Hart Focus is bij het leren omgaan met schuldgevoelens, faalangst, depressieve gevoelens, verslavingsgedrag, slapeloosheid en stress.
Het maakt zelfverzekerd en besluitvaardig, geeft meer verbinding met je ziel, het verlaagt je bloeddruk en je maakt het verjongingshormoon DHEA aan.
We zullen deze avond speciale oefeningen doen die hierop gericht zijn.


De cello muziek die in alle drie de workshops live gespeeld zal worden opent je hart en leidt je direct in de coherente zone.
De Heart Focus Melody CD kun je thuis gebruiken bij de oefeningen.

Jouw mate van hartcoherentie is zichtbaar d.m.v. biofeedback apparatuur.
Deze bijzondere biofeedback apparatuur voor de computer is bij elke workshop aanwezig en kan worden gebruikt.
De EM Wave 2 is ook te huur en te koop bij betreffende trainers.

Locatie: Centrum DJOJ Rotterdam, Antony Duycklaan 5-7 3051 HA Rotterdam
Data:  Vrijdagavond 26 Oktober, 23 November 2012 en 11 Januari 2013
Tijd:    20.00 - 22.15 uur.
kosten: 345 euro inclusief  CD + handout, feedback en 1 terugkom avond.

Ingrid La Haye     / 06-28614390
Wouter Mijnders / 06-44198927

dewegvanhethart.blogspot.com
www.hartfocusworkshops.nl

ingrid@wapiti.nl
woutermijnders@gmail.com